Érdekmérlegelési tesztek

A Parfümerie Douglas Kft. azon személyes adatok vonatkozásában, melyeket fennálló jogos érdeke alapján kezel, jogszabályi kötelezettségének eleget téve elvégezte a szükséges érdekmérlegelési teszteket, melyek eredményeként minden esetben megállapításra került, hogy a Parfümerie Douglas Kft.-nek az adatok kezeléséhez fűződő érdeke ténylegesen fennáll és elsőbbséget élvez az érintett személyeknek az adataik kezeléséhez fűződő alapvető jogaival és szabadságaival szemben. A fent hivatkozott érdekmérlegelési tesztek az alábbi linkre kattintva érhetők el: