Fedezd fel Valentin-napi ajánlatainkat ♥ 20% kedvezmény a megjelölt termékekre. Kattints a részletekért!

Douglas Kártya ÁSZF

Törzsvásárlói program -

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF)

 

A Parfümerie Douglas Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 11/a., adószám: 12508574-2-41- a továbbiakban Parfümerie Douglas Kft.) által biztosított Douglas törzsvásárlói kártya felhasználásával kapcsolatban.

 

1. A törzsvásárlói kártya igénylése
Törzsvásárlói kártyát minden 14. életévét betöltött természetes személy igényelhet. Az igénylés feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A kártya igényléséhez az igénylőnek a Douglas törzsvásárlói kártya „adatlapon” csillaggal jelölt adatokat kell megadnia, ezen adatok szolgáltatásának hiányában a Parfümerie Douglas Kft. nem köteles kiállítani a törzsvásárlói kártyát. Abban az esetben, amennyiben a Parfümerie Douglas Kft. elfogadja az igénylést, az igénylő törzsvásárlói kártyát kap, mellyel az ÁSZF 2. pontja szerint a Parfümerie Douglas Kft. üzleteiben és/vagy a www.douglas.hu oldalon elérhető webáruházban (a továbbiakban: Douglas webáruház) történő vásárlás esetén hűségpontok jóváírására, illetve meghatározott számú hűségpont összegyűjtése után járó kedvezmény felhasználására jogosult. A hűségpontok jóváírásához minden esetben szükséges a kártya felmutatása az adott üzlet eladója részére a vásárlás során. A törzsvásárlói kártya a Parfümerie Douglas Kft. bármelyik üzletében ingyenesen igényelhető.
2. A törzsvásárlói kártya felhasználása
A törzsvásárlói kártya birtokosa a kártya használata révén jogosult a Douglas törzsvásárlói programban való részvételre. A kártyabirtokos a Parfümerie Douglas Kft. üzleteiben és/vagy a Douglas webáruházban történő vásárlásai során, minden 300 Ft összegű vásárlás után jogosult 1 hűségpontra. Minden összegyűjtött 100 hűségpont után a törzsvásárló részére egy 1.500 Ft összegű törzsvásárlói csekket (a továbbiakban: hűségcsekk) állítunk ki, amelyet felhasználhat bármely következő vásárlása során az általa kiválasztott Douglas parfümériában a hűségcsekk kiállításától számított 6 hónapon belül. A Parfümerie Douglas Kft. kifejezetten felhívja a kártyabirtokosok figyelmét, hogy a hűségcsekk beváltására a Douglas webáruházban megvásárolt termékek esetében nincs lehetőség. Egy hónapban kártyabirtokosonként legfeljebb 30 darab hűségcsekk kiállítása lehetséges azzal, hogy amennyiben a kártyabirtokos ennél több hűségcsekkre jogosító ponttal rendelkezik, úgy a további csekkek kiállítására a következő hónapban kerül sor. A törzsvásárlói kártya első igénylésekor a kártyabirtokos számára a Parfümerie Douglas Kft. automatikusan jóváír 50 hűségpontot. A kártyabirtokos az 50 hűségpont jóváírásra nem jogosult azonban akkor, ha a kártyakiadásra a korábbi kártya megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése miatt kerül sor. A hűségpontok a jóváírás napjától számított 24 hónapig érvényesek. Ha a jóváírástól számított 24 hónapon belül nem kerül sor pontjóváírást eredményező vásárlásra, vagy a fenti időtartamon belül a kártyabirtokos által összegyűjtött pontok száma alapján hűségcsekk nem állítható ki, úgy a fel nem használt pontok automatikusan törlésre kerülnek. A hűségcsekk kiállítására havonta egy alkalommal kerül sor, melynek megtörténtéről elsődlegesen e-mailben (az adatlapon megadott e-mail címre), és amennyiben mobiltelefonszámát is megadta, úgy sms-ben is értesítjük. Sms értesítés küldéséhez a kártyabirtokos olyan mobiltelefonszámot köteles megadni, mely magyarországi mobilszolgáltatóhoz tartozik. A hűségpont jóváírásához, illetve a hűségcsekk felhasználásához szükséges, hogy az üzlet eladója részére a fizetést megelőzően a kártyabirtokos felmutassa a törzsvásárlói kártyáját. A hűségcsekk felhasználása során a Parfümerie Douglas Kft. a kártyabirtokos személyazonosságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja, ezért az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja. Törött, vagy más módon sérült törzsvásárlói kártya esetében a Parfümerie Douglas Kft. jogosult a hűségpont jóváírását, illetve a hűségcsekk elfogadását megtagadni. A hűségcsekk ajándékutalvány megvásárlására nem használható fel. A hűségcsekk készpénzre nem váltható, amennyiben a hűségcsekk teljes összege a vásárlás során nem kerül felhasználásra, úgy a kártyabirtokos nem jogosult a különbözet megtérítésére sem készpénz formájában, sem más módon. Külföldi Douglas parfümériában történő vásárlás, illetve a nem Magyarországon kiállított Douglas törzsvásárlói kártya használata esetén hűségpont jóváírására nem kerül sor, valamint a kártyabirtokos további kedvezmények igénybevételére sem jogosult. A kártyabirtokos nem jogosult hűségpontok jóváírására azon Douglas webáruházban bonyolított vásárlások után, melyektől a kártyabirtokos a vásárlást követően elállt, vagy amelyek a megrendelt termék átvételének kártyabirtokos általi elmulasztása miatt nem teljesültek. A hűségpontok jóváírását vagy a hűségcsekk felhasználását akadályozó műszaki hiba esetén a Parfümerie Douglas Kft. köteles gondoskodni a hiba kijavításáról ésszerű időn belül.
3. Eljárás a törzsvásárlói kártya elvesztése, sérülése, megsemmisülése esetén
A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése és megsemmisülése esetén bármikor igényelhet új törzsvásárlói kártyát. Az új törzsvásárlói kártyát a Parfümerie Douglas Kft. ingyenesen biztosítja a kártyabirtokos részére. Ebben az esetben a Parfümerie Douglas Kft. a korábbi kártyát érvényteleníti. Új törzsvásárlói kártya a Parfümerie Douglas Kft. üzleteiben kizárólag személyesen igényelhető az adatlap elnevezésű nyomtatvány kitöltésével.
4. A szerződés időtartama, megszűnése
A törzsvásárlói kártya felhasználására vonatkozó szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indokolás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani (Cím: Parfümerie Douglas Kft. 1052 Budapest, Váci u. 11/a., e-mail-cím: card@douglas.hu). A Parfümerie Douglas Kft. bármikor jogosult a szerződés indokolás nélküli felmondására. Egyedi esetekben a Parfümerie Douglas Kft. írásban értesíti a kártyabirtokosokat a felmondás tényéről. Abban az esetben, amennyiben a Parfümerie Douglas Kft. a törzsvásárlói programot befejezi, és ezen okból mondja fel a felek közötti szerződést, úgy a felmondásról és a törzsvásárlói program befejezéséről 30 nappal korábban a www.douglas.hu oldalon, valamint a Parfümerie Douglas Kft. üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat. A törzsvásárlói program befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A hirdetmény közzétételét követően a Parfümerie Douglas Kft. további, új törzsvásárlói kártyát nem bocsát ki, új törzsvásárlói kártyát nem lehet igényelni. A törzsvásárlói kártya felhasználására vonatkozó szerződés bármelyik fél általi azonnali hatályú felmondását, illetve a törzsvásárlói program befejezését követően a kártya semmilyen formában nem használható fel, a kártyabirtokos javára hűségpont jóváírására, valamint hűségcsekk kiállítására nem kerül sor, és a kártya semmilyen további kedvezmény igénybevételére nem jogosít.
5. Az ÁSZF módosítása
A Parfümerie Douglas Kft. jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatások bevezetése érdekében. A Parfümerie Douglas Kft. a www.douglas.hu oldalon, valamint a Parfümerie Douglas Kft. üzlethelyiségeiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Abban az esetben, amennyiben a kártyabirtokos nem kívánja elfogadni az ÁSZF módosításait, úgy a hatályba lépést megelőző 30 napon belül jogosult azonnali hatállyal, felmondani a szerződést az alábbi címek egyikére küldött írásbeli nyilatkozatával: Parfümerie Douglas Kft. 1052 Budapest, Váci u. 11/a., vagy elektronikus úton: card@douglas.hu. Ha a kártyabirtokos a szerződést 30 napon belül nem mondja fel, úgy az ÁSZF módosítását részéről elfogadottnak kell tekinteni.
6. Ajánlatok, kedvezmények, egyéb marketing célú információk kézbesítése
Amennyiben az ajánlatok, kedvezmények, és egyéb marketing célú információk kézbesítéséhez a kártyabirtokos az adatlap kitöltésekor vagy adatainak frissítésekor kifejezetten hozzájárult, az elektronikus küldemények a kártyabirtokos által a Parfümerie Douglas Kft. számára legutóbb megadott e-mail címre, illetve a megadott mobiltelefonszámra, a postai küldemények mindig a Parfümerie Douglas Kft. számára legutóbb megadott postai címre kerülnek elküldésre. Abban az esetben, amennyiben a kártyaigénylő nem magyarországi címet ad meg a Parfümerie Douglas Kft. számára, úgy a Parfümerie Douglas Kft. nem köteles további küldeményt vagy ajánlatot postai úton a külföldi címre megküldeni. A fenti előírás érvényes a mobiltelefonszámra is, amennyiben a kártyabirtokos sms-ben, illetve telefonhívás útján is kér értesítést az ajánlatokról, úgy köteles olyan mobiltelefonszámot megadni, mely magyarországi mobilszolgáltatóhoz tartozik. A kártyabirtokos lakcímváltozását bejelentheti az üzlethelyiségekben található nyomtatványon. A Parfümerie Douglas Kft. nem vállalja a felelősséget a címváltozás be jelentésének elmulasztásából eredő károkért. Az esetlegesen megrongálódott, elveszett, megsemmisült, meg nem érkezett küldeményeket a Parfümerie Douglas Kft.-nek nem áll módjában pótolni. A kártyaigénylő az ÁSZF elfogadásával és az adatlap megfelelő rovatainak kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Parfümerie Douglas Kft. postai és elektronikus úton a törzsvásárlói programon túlmenően is, a Parfümerie Douglas Kft. tevékenységi körébe tartozó, illetve a Parfümerie Douglas Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatos ajánlatokkal megkeresse. Amennyiben a kártyabirtokos az adatlap kitöltésével ehhez hozzájárult, úgy a törzsvásárlói programhoz kapcsolódó szezonális, egyszeri kedvezményekről a kártyabirtokost a Parfümerie Douglas Kft. www.douglas.hu honlapján, a Parfümerie Douglas Kft. Douglas Magazin nevű kiadványában, valamint üzlethelyiségeiben a kihelyezett információs anyagokon tájékoztatja. A kedvezményekről a Parfümerie Douglas Kft. esetenként postai és elektronikus úton is tájékoztatja a kártyabirtokost, de a fő tájékoztatási felület a fentiekben körülírt honlap, magazin és az üzlethelyiségek tájékoztató felületei.
7. Adatvédelmi tájékoztatás a Douglas Törzsvásárlói kártya programhoz
A Parfümerie Douglas Kft. tájékoztatja a kártyaigénylőt, hogy a törzsvásárlói programban való részvétel, és az ennek érdekében felmerülő adatszolgáltatás önkéntes. A kártyabirtokos a törzsvásárlói kártya igénylésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylés során közölt adatait a Parfümerie Douglas Kft. a törzsvásárlói kártya használatának biztosítása, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, valamint az új szolgáltatások bevezetése érdekében kezelje. A kártyaigénylő által szolgáltatott adatok adatkezelője a Parfümerie Douglas Kft. A törzsvásárlói program keretében a hűségpontok jóváírása, valamint a hűségcsekk kiállítása és kezelése érdekében a kártyaigénylőnek a törzsvásárlói kártya igénylésekor, illetve megújításakor legalább az alábbi személyes adatait meg kell adnia: név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, e-mail cím, mobiltelefonszám, születési hely és idő. A Parfümerie Douglas Kft. tájékoztatja a kártyaigénylőt, hogy a fenti adatok megadásának hiányában a kártyaigénylő törzsvásárlói kártya kiállítására, illetve a törzsvásárlói programban történő részvételre nem jogosult. Az adatlapon a kártyaigénylő nemét is megadhatja azzal, hogy ezen adat szolgáltatása az igénylés elfogadásának, illetve a kártya kiállításának nem feltétele. Amennyiben a kártyabirtokos az ÁSZF elfogadásával és az adatlap megfelelő kitöltésével kifejezetten hozzájárulását adta ahhoz, hogy Parfümerie Douglas Kft. megkeresse a tevékenységi körébe tartozó, illetve az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos ajánlatokkal, úgy ebben az esetben az adatkezelés célja ezen ajánlatok kártyabirtokos részére történő eljuttatása. A kártyabirtokos a kártya igénylésével kifejezetten tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy a kötelezően megadott adatokat a Parfümerie Douglas Kft. a hűségkártya érvényességi ideje alatt, de legfeljebb a kártyabirtokos utolsó vásárlásától számított 10 év elteltéig kezeli, valamint a megadott adatok alapján a kártyabirtokos vásárlásait (a hűségpontok biztosítása, illetve a hűségcsekkek érvényesítése érdekében) kezeli, nyilvántartja. A megadott adatok alapján – amennyiben ehhez a kártyaigénylő az adatlap kitöltése során kifejezetten hozzájárult - a kártyatulajdonos részére az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók küldik meg a törzsvásárlói kártyához kapcsolódó hírleveleket sms-ben, e-mailben vagy postai úton, ennek érdekében adatfeldolgozók részére a kártyabirtokos által megadott mobiltelefonszám, e-mail cím, illetve név és lakcím adatok kerülnek átadásra. A fent írtakon túl a kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik. A kártyabirtokos az adatlap megfelelő tájékoztatás tudatában történő kitöltésével és aláírásával önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Parfümerie Douglas Kft. a kártyabirtokos által közölt, valamint a kártyabirtokos vásárlásai során megismert vásárlástörténeti adatait (vásárlások helye, ideje, cikktörzse, értéke) közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célból felhasználja. Kártyabirtokos bármikor jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a róla kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását, az adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen elektronikus (e-mail cím: card@douglas.hu), illetve postai úton is (levelezési cím: Parfümerie Douglas Kft., 1052 Budapest, Váci utca 11/A). A kártyabirtokos bármikor jogosult emellett az általa közölt adatok, valamint vásárlástörténeti adatainak közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználására vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonni. A visszavonás elektronikus úton (e-mail cím: card@douglas.hu) és postai úton (levelezési cím: Parfümerie Douglas Kft., 1052 Budapest, Váci utca 11/A) is történhet. Ha az adatkezelésre vonatkozó teljes hoz zájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy a Parfümerie Douglas Kft. a továbbiakban nem képes a törzsvásárlói kártya rendeltetésszerű használatának biztosítására, a hozzájárulás visszavonása a törzsvásárlói szerződés felmondásának minősül. Adatkezelő felhívja a kártyabirtokosok figyelmét, amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat időközben visszavonják, úgy a visszavonás az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A kártyabirtokos személyes adatainak kezelésére vonatkozó előírások megsértése esetén panasszal fordulhat a Parfümerie Douglas Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez (levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 602/3., e-mail: adatvedelem@douglas.hu), illetve az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) A kártyabirtokos jogosult továbbá arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén megfelelő jogorvoslat érdekében a Parfümerie Douglas Kft. székhelye, vagy az érintett lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezze. A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a Parfümerie Douglas Kft. Adatkezelési tájékoztatójában található, mely elérhető a www.douglas.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon.
8. Egyéb rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Loyalty Card Program -

General Terms and Conditions (hereinafter: GTC)

 

Pertaining to the use of the Douglas loyalty card offered by Parfümerie Douglas Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: 1052 Budapest, Váci u. 11/A; tax number: 12508574-2-41; hereinafter: Parfümerie Douglas Kft.).

 

1. Application for a loyalty card

Any natural person over the age of 14 may apply for a loyalty card. The acceptance of the present GTC is a condition of application. Applicants must provide the data marked with an asterisk (*) on the Douglas loyalty card “Data form”, in the absence of these data Parfümerie Douglas Kft. is not required to issue the loyalty card. In case Parfümerie Douglas Kft. accepts the application, a loyalty card will be issued to the applicant, which can be used, in accordance with Section 2 of the GTC, for collecting loyalty points in case of making purchases in the stores of Parfümerie Douglas Kft. and/or in the webshop available at www.douglas.hu (hereinafter: Douglas webshop), as well as for receiving discounts after the collection of a specific number of loyalty points. In order to have the loyalty points credited, it is necessary to present the card to the sales associate in the store at the time of making a purchase. A loyalty card may be requested in any store of Parfümerie Douglas Kft., free of charge.

2. The use of the loyalty card

The holder of the loyalty card may participate in the loyalty program of Douglas by using his/her card. Cardholders are entitled to obtain 1 loyalty point after each 300 HUF worth of purchase made in the stores of Parfümerie Douglas Kft. and/or in Douglas webshop. After each 100 loyalty points collected, we issue a loyalty voucher in the amount of 1,500 HUF (hereinafter: loyalty voucher), which may be used in the course of any subsequent purchase in a freely-chosen Douglas perfumery within 6 months after the voucher was issued. Parfümerie Douglas Kft. expressly calls the cardholders attention that loyalty vouchers can not be used in the course of any purchase in Douglas webshop. In any given month, a maximum of 30 loyalty vouchers may be issued per cardholder; in case the cardholder has additional loyalty points that would entitle him/her to more loyalty vouchers, these vouchers will be issued in the following month. At the first application for a loyalty card, Parfümerie Douglas Kft. will automatically credit 50 loyalty points to the cardholder’s account. However, the cardholder will not be entitled to the crediting of the 50 loyalty points if a card is issued because the previous card was damaged, destroyed or lost. Loyalty points are valid for 24 months from the date when they were credited. If within 24 months from the date when loyalty points were credited a purchase resulting in the crediting of points is not made, or within the above mentioned period a loyalty voucher may not be issued on the basis of the points collected by the cardholder, the unused points will be automatically deleted. Loyalty vouchers are issued once a month; the notification message about issuance will be sent primarily by e-mail (to the e-mail address provided on the data form) and, if the cardholder provided his/her mobile phone number, also in a text message. In order to receive notifications by text message, the cardholder must provide a mobile phone number that belongs to a Hungarian mobile phone operator. For crediting of loyalty points and for use of loyalty vouchers it is necessary for the cardholder to present his/her loyalty card to the sales associate prior to paying for the purchase. Parfümerie Douglas Kft. does not and may not check the personal identity of the cardholder when a loyalty voucher is used, and therefore, any liability for the use of the loyalty card by an unauthorized person is hereby excluded. If loyalty card has been broken or otherwise damaged, Parfümerie Douglas Kft. may refuse to credit loyalty points or accept a loyalty voucher. Loyalty vouchers may not be used for purchasing gift cards. Loyalty vouchers are not redeemable for cash; if full amount of a loyalty voucher is not used in the course of the purchase, the cardholder is not entitled to receive the difference in cash or in any other way. In case of making a purchase as a cardholder in a Douglas perfumery abroad or using Douglas loyalty card issued in a foreign country, no loyalty points are credited, and the cardholder is not entitled to use any further discounts either. Cardholder shall not be entitled to credit any loyalty points after a purchase in Douglas webshop, if the cardholder withdraws from the purchase or in that case if the cardholder fails to collect the ordered product(s). In case of a technical problem preventing the crediting of the loyalty points or the use of the loyalty voucher, Parfümerie Douglas Kft. will ensure that the problem is corrected within a reasonable time.

3. The procedure in case of the loss, damaging or destruction of the loyalty card

In case of the loss, damaging or destruction of the loyalty card, the cardholder may request a new loyalty card at any time. Parfümerie Douglas Kft. provides the new loyalty card for the cardholder free of charge. In such a case Parfümerie Douglas Kft. will invalidate the earlier card. A new loyalty card may be requested in the stores of Parfümerie Douglas Kft. only in person by completing the data form.

4. The term of the contract, termination

The contract for the use of the loyalty card is concluded between the parties for an indefinite term. The cardholder may terminate the contract at any time with immediate effect, without providing reasons, in writing (address: Parfümerie Douglas Kft. 1052 Budapest, Váci u. 11/a., e-mail address: card@douglas.hu). Parfümerie Douglas Kft. may terminate the contract at any time, without providing reasons for the termination. In individual cases, Parfümerie Douglas Kft. will notify the cardholders of the fact of the termination, in writing. If Parfümerie Douglas Kft. ends the loyalty program and terminates the contract concluded between the parties for this reason, notice of termination and ending of the loyalty program will be given 30 days in advance on the www.douglas.hu website, as well as by way of a written notice posted in the stores of Parfümerie Douglas Kft., in a place well-visible to customers. The date of end of the loyalty program is the date identified in the notification. After posting of the notification, Parfümerie Douglas Kft. will not issue new loyalty cards, and it will not be possible to apply for new loyalty cards. After termination notice of the contract governing the use of the loyalty card is given by either party with immediate effect or the ending of the loyalty program, the card may not be used in any form, no loyalty points will be credited for the cardholders, no loyalty vouchers will be issued, and loyalty card will not entitle its holder for using any further discounts.

5. Amendments to the GTC

Parfümerie Douglas Kft. is entitled to amend the present GTC unilaterally, for the purpose of extending the services provided by it, making such services more efficient, as well as introducing new services. Parfümerie Douglas Kft. will inform cardholders about amendment of the GTC on the www.douglas.hu website and also by way of a notice posted in the stores of Parfümerie Douglas Kft., in a place well-visible to customers, at least 30 days before such amendments become effective. The notice will include an exact reference to the amended provisions of the GTC, the date when such amendments enter into effect, as well as information on the availability of the amended GTC and on the conditions of the termination with immediate effect available to cardholders. In case the cardholder does not wish to accept the amendments to the GTC, he/ she may terminate the contract with immediate effect within 30 days before the amendments enter into effect by a written declaration to the postal address Parfümerie Douglas Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/a. or via electronic mail to card@douglas.hu). If cardholder does not terminate the contract within 30 days, the amendments of the GTC shall be considered as accepted by the cardholder.

6. The delivery of offers, discounts and other marketing-purpose information

If the cardholder expressly consented to the delivery of offers, discounts and other, marketing-purpose information either when completing the data form or when updating his/her data, electronic messages will be sent to the e-mail address and/or the mobile phone number last provided by the cardholder for Parfümerie Douglas Kft.; postal mail will always be sent to the postal address last provided for Parfümerie Douglas Kft. If cardholder does not provide a Hungarian address, Parfümerie Douglas Kft. will not be required to send offers, discounts or other information to the foreign address by postal mail. The above requirement is also applicable to mobile phone numbers; in case the cardholder requests notification by way of text messages or phone calls, the mobile phone to be provided must be one belonging to a Hungarian mobile phone operator. The cardholder may give notice of any changes in his/her address by way of completing the form available in the stores. Parfümerie Douglas Kft. will not be liable for any damage arising from the failure to give notice of the change in the cardholder’s address. Parfümerie Douglas Kft. shall not obliged to replace any postal consignment that is damaged, lost, destroyed or undelivered. By accepting the GTC and completing the relevant fields of the data form, the applicant expressly consents to Parfümerie Douglas Kft. contacting him/her, by way of postal mail and electronically, also beyond the loyalty programme, in connection with offers within the scope of activities of Parfümerie Douglas Kft. and/or products distributed by Parfümerie Douglas Kft. If the cardholder consented by completing the data form, Parfümerie Douglas Kft. will inform the cardholder of the seasonal, one-time discounts related to the loyalty programme on its website at www.douglas.hu, in the publication titled “Douglas Magazin”, as well as by way of the information materials available in its stores. Occasionally, Parfümerie Douglas Kft. will also inform the cardholder of the discounts by way of postal mail and electronically, but the main channels of providing information will be the website, the magazine and the information materials in the stores, as described above.

7. Data protection notice related to the Douglas loyalty card program

Parfümerie Douglas Kft. informs applicants that participation in the loyalty card program, as well as the provision of data in the interest of such participation are voluntary. By way of applying for a loyalty card, the cardholder gives his/her express consent to Parfümerie Douglas Kft. processing his/her data provided in the course of the application in the interest of the use of the loyalty card, improving the standard of the services provided, as well as the introduction of new services. The controller of the data provided by the applicant is Parfümerie Douglas Kft. In the framework of the loyalty program, in the interest of the crediting of the loyalty points, as well as the issuance and the management of the loyalty vouchers, the applicant is required to provide at least the following personal data when applying for or renewing the loyalty card: name (family and given names), address, e-mail address, mobile phone number, place and date of birth. Parfümerie Douglas Kft. informs the applicants that, in the absence of the provision of the above data, the applicant will not be entitled to receive a loyalty card and/or participate in the loyalty programme. On the data form, the applicant may also indicate his/her sex; however, the provision of this information is not a condition of the acceptance of the application and the issuance of the card. If, by accepting the GTC and completing the relevant fields of the data form, the cardholder expressly consented to Parfümerie Douglas Kft. contacting him/her in connection with offers within the scope of activities of Parfümerie Douglas Kft. and/or products distributed by the company the purpose of the data processing is the delivery of offers to the cardholder. By applying for a loyalty card, the cardholder expressly acknowledges and accepts that Parfümerie Douglas Kft. may process the required data during the validity of the loyalty card or for a period of 10 years after the last purchase made by the cardholder, whichever comes later, and that on the basis of the data provided, Parfümerie Douglas Kft. may process and keep records of the purchases of the cardholder (in the interest of the crediting of the loyalty points and the validation of the loyalty vouchers). On the basis of the data provided, if the applicant expressly consented to this in the course of completing the data form, the processors used by the controller will send the newsletters related to the loyalty card by way of text messages, e-mail or postal mail; in the interest of the above, the mobile phone number, e-mail address, as well as name and address provided by the cardholder will be transmitted to such processors. No other personal data will be disclosed to third parties, except when required by a relevant provision of law or a final decision of a court or authority. By completing and signing the data form, based on being duly informed, the cardholder voluntarily, clearly and expressly consents to Parfümerie Douglas Kft. using the data provided by him/her, as well as the data related to his/her transaction history generated in the course of the purchases made (date and place of purchases, articles, value), for the purposes of direct marketing, information and market research. The cardholder may, at any time, request from the controller access to his/her personal data processed by the controller, the rectification or erasure of such data, or the restriction of the processing, and may also object to the processing of such data, by way of electronic mail (e-mail address: card@douglas.hu) or postal mail (postal address: Parfümerie Douglas Kft., 1052 Budapest, Váci utca 11/A). In addition, the cardholder is also entitled to revoke his/her consent at any time, in part or in whole, to the use of the data provided by him/her, as well as the data related to his/her transaction history for the purposes of direct marketing, information and market research. The revocation may be sent electronically (e-mail address: card@douglas.hu) or by postal mail (postal address: Parfümerie Douglas Kft., 1052 Budapest, Váci utca 11/A). Result of the revocation of the whole consent to data processing will be that Parfümerie Douglas Kft. is unable to provide the use of the loyalty card for its intended purpose, and therefore, the revocation of the consent will constitute the termination of the loyalty card contract. The controller calls the attention of the cardholders to the fact that the revocation of the consent to the processing of the data will not affect the lawfulness of any previous data processing. Cardholders may, in case of a breach of the rules applicable to the processing of their personal data, submit a complaint to the data protection officer of Parfümerie Douglas Kft. (postal address: 1539 Budapest, Pf.: 602/3., e-mail address: adatvedelem@douglas.hu) or to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (postal address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu). Further, the cardholder also has the right, in case of the breach of his/her rights related to the processing of personal data, to initiate proceedings for legal remedy at the competent court of jurisdiction according to the registered seat of Parfümerie Douglas Kft. or the permanent or temporary address of the data subject. Detailed information concerning the processing of personal data can be found in the Privacy Policy of Parfümerie Douglas Kft., which is available at www.douglas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

8. Miscellaneous provisions

Any issue not regulated by the present GTC is governed by Act V of 2013 on the Civil Code of Hungary and other applicable provisions of law.